Sustainable development Mambo-Mtae-Lushoto Usambara Mountains Tanzania
         
    MamboSteunPunt                                                 
           nl_flag  gbflag
Logo duurzame ontwikkeling
MamboSteunPunt, Usambara Mountains Tanzania 
Mambo

Mambo is een dorpje in Tanzania met circa 5000 inwoners met een gemiddeld inkomen van minder dan 1 dollar per dag. Ontwikkeling op alle niveaus is hard nodig. Er is geen drinkwatervoorziening, geen elektriciteit en een tekort aan brandhout. MamboSteunPunt wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Mambo en zijn omgeving, de Usambara mountains.


Extended Partnershap

MamboSteunpunt vormt een schakel tussen particuliere initiatieven van "donoren" uit rijke landen en bewoners van de Usambara Mountains.Mambo_Markt Hierbij moet er niet zozeer sprake zijn van hulp als wel van een samenwerking op een zoveel mogelijk gelijkwaardige basis. MamboSteunPunt biedt daarbij een begeleiding bij het opstellen van projectplannen, de uitvoering en de continuïteit. Westerse partners kunnen tijdens de uitvoering het werk combineren met een aangenaam verblijf in de lodge MamboViewPoint. De overheadkosten zijn hierbij minimaal en de westerse partners hebben direct zicht op de besteding van het geld en de resultaten. Heel veel relatief kleine zaken kunnen voor de bewoners van de Usambara mountains een enorme verbetering betekenen. Bovendien staat een vakantie in de Usambara mountains voor een onvergetelijke ervaring van natuur en cultuur.

 
Vrienden van Mambo
Draag bij
aan het
fairwater
pomp
project
Fairwater


Door aan een project deel te nemen ben je een van de vrienden van Mambo. Vrienden hebben het goed voor met elkaar en voor hen hebben we dan ook een speciale mogelijkheden voor kost en inwoning ter plaatse.
De periode dat je kunt blijven is i.h.a. minimaal 14 dagen om iets zinvols te kunnen doen. Een aaneengesloten verblijf voor meer dan 6 weken vergt meer voorbereiding en een speciaal visum. Op de Engelse site van MamboViewPoint vind je een lijst met projecten die in uitvoering zijn of waar ideeën over zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf een idee hebt of kennis en kunde waar we nog niet aan gedacht hebben.
Klik hier voor de reeds uitgevoerde projecten
Download hier de algemene informatie over projecten doen met MamboSteunPunt
Als je vriend van Mambo wilt worden stuur ons een email.
 
  MamboViewPoint
Structuur
MamboSteunPunt is het de Nederlandse steunpunt voor projecten die in en rond Mambo uitgevoerd worden.
 
JamiiSawa is de counterpart van  MamboSteunPunt om de scheiding tussen de lodge en de projecten helder te houden. Via JamiiSawa hebben de lokale bewoners controle over hun eigen ontwikkeling.

MamboViewPoint
is de eco Lodge die de thuisbasis vormt van MamboSteunPunt en JamiiSawa in Tanzania. De lodge zorgt voor een stabiele basis en de eventuele winst van de lodge  wordt besteed aan de ontwikkeling van de omgeving. Echter ook ook de aanwezigheid van de lodge als zodanig zorgt voor een economische impuls.

Mambo
is behalve een plaatsje in het Swahili een positieve groet die beantwoord wordt met Poa! (Goed!)
ViewPoint staat voor de visie van MamboSteunPunt en MamboViewPoint maar ook voor het adembenemende uitzicht op de plaats van de lodge.
Contact

Schrijf een e-mail naar MamboSteunPunt


Post adres:
Prins Hendrikweg 82 3451 CP Vleuten

Financiële
Onder
steuning
InfoFinanciële bijdragen kun je storten op onze bankrekening:

Bankrekeningnummer NL45 TRIO 0390 4500 30 (Triodosbank Netherlands)
Stichting MamboSteunpunt
Prins Hendrikweg 82 3451 CP Vleuten
SWIFT code:TRIONL2U,
IBAN: NL45 TRIO 0390 4500 30


Bijdragen zijn aftrekbaar voor de Nederlandse belasting.
MamboSteunPunt heeft een "ANBI"verklaring en is aldus aangemerkt als algemeen nut beogende instelling met Kenmerk 821783622

Kijk ook
naar:
www.MamboViewPoint.nl De webpagina van de eco-lodge MamboViewPoint die in Mambo de basis is voor MamboSteunPunt.
  www.UsambaraMountains.com De webpagina van de Usambara Mountains
     
Locatie MamboMap