UnderConstructionSTICHTING  ’T GROENE LAND

                   Stichting van National Academic, Academica en Thuredrecht gezamenlijk
MamboSteunPunt
MamboViewPoint

Vaak denken we dat armoede heel ver weg is. Zo ver weg dat we ons er eigenlijk niet druk om hoeven te maken. Maar dat zouden we wel moeten, want ver weg betekent niet dat we het niet zouden moeten zien. Het betekent ook niet dat we er daarom niks aan hoeven te doen en onze ogen moeten sluiten. Iedereen heeft recht op een goed leven. Daarnaast hebben alle kinderen recht op onderwijs

GroeneLand

Daarom wordt er al sinds het ontstaan van de bedrijven van de C.A.K. Groep, waar National Academic en Academica toe behoren, vijftig procent van de winst opzij gezet voor de armsten in de samenleving en voor vele anderen die een beetje hulp hard nodig hebben. Ook de uit de C.A.K. Groep ontstane ondernemingen die nu de Thuredrecht Groep vormen, dragen hier hun steentje aan bij.

Iedere werknemer van ons werkt met zijn arbeid dus mee aan het ondersteunen van zeer kwetsbare mensen in de samenleving. Hoe meer hij of zij voor het bedrijf opbrengt, hoe meer een armere medemens daarvan profiteert. Om dit allemaal in goede banen te kunnen leiden,  is enkele jaren geleden besloten om een stichting in het leven te roepen, de stichting ‘Het Groene Land’, of ook wel de Groene Land Stichting

Onze stichting is overal in de wereld actief. Veel hulp wordt gegeven aan mensen en kleine organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen. We participeren veel in de bouw van scholen en kindertehuizen. Kinderen zijn de toekomst van een land. Als je een verandering teweeg wilt brengen, zal je bij hen moeten beginnen. 

Er zijn projecten die we al enkele jaren steunen en ook zullen blijven steunen. Deze vindt men terug onder het kopje langdurige hulpverlening.  De bedoeling blijft overigens dat de plaatselijke bevolking, nadat een project door onze stichting is opgezet, na verloop van enkele jaren zo’n project financieel zelfstandig ‘op poten kan houden’.

Onder het kopje incidentele hulpverlening vindt men de doelen terug die we eenmalig gesteund hebben. Soms zijn dat grote bedragen, andere keren zijn de bedragen wat kleiner. Dat is afhankelijk van de mate van acute nood en de ernst van de situatie ter plekke

Verder steunen we elk jaar met kleinere bedragen een deel van de bekende en minder bekende goede doelen, ook deze hebben we voor iedere belanghebbende op een rijtje gezet.

We hopen dat we door middel van dit verslag een beeld hebben kunnen geven van waar in de wereld we zoal actief zijn.

to MamboSteunPunt home page
to MamboViewPoint home page