Sustainable development Mambo-Mtae-Lushoto Usambara Mountains Tanzania
         
    MamboSteunPunt                                                 
           nl_flag  gbflag
Home  Projects  Realized   Links  Sponsors  Ambassadors Contact
Mambo AmbassadorsAustria Australia Canada Netherlands Sweden Switzerland Tanzania USA

MamboSteunPunt in Nederland

Anderhalf jaar geleden heb ik op verzoek van mijn vrienden Marion en Herman een stichting, MamboSteunPunt, opgericht. Deze stichting is vooral bedoeld om het welzijn van de inwoners van Mambo en omgeving te bevorderen. Mambo is een klein dorpje in de bergen van Tanzania, waar het gemiddelde inkomen onder de armoede grens ligt. Er was geen water, geen elektriciteit, slechte wegen, gezondheidszorg en onderwijs, kortom genoeg te doen.

Mijn vrienden zijn 2,5 jaar geleden in de directe nabijheid van het dorp Mambo gaan wonen en hebben daar de lodge MamboViewPoint gebouwd. Ik heb ze daar kort geleden opgezocht, en gezien wat er al met hulp van de stichting is gedaan, maar ook wat er nog gedaan moet worden.

Monique

contact: Monique Mertens
030-6775351
stuur een email naar Monique
Zo is er inmiddels een watertappunt in het dorp met stromend water afkomstig van een bron uit het regenwoud. Er zijn verder alleen enkele handpompen aanwezig die door de overheid zijn geplaatst, maar de kwaliteit van deze pompen is slecht. Daarom moeten er nog steeds mensen uit de omgeving 4 kilometer en meer lopen om water te halen. De leiding uit het bos wordt uitgebreid en er wordt nu naar water geboord, waardoor de school en ook andere dorpen watertappunten kunnen krijgen. Ook het plaatselijke hospitaaltje krijgt binnenkort water van de reeds aangelegde waterleiding afkomstig van de bron. Voor het voorzien van Mambo en omgeving van voldoende water zijn 90 waterpompen nodig. Dit zijn er nu 9, waarvan een gedeelte dus geregeld uitvalt. De bedoeling is dan ook dat een locaal bedrijfje de pompen gaat beheren en onderhoud en de inwoners een gering bedrag voor het water gaan betalen, waardoor een duurzame watervoorziening bereikt kan worden.

Daarnaast is de aanschaf van houtkacheltjes die slechts 20% van het hout verbruiken -dat nu nodig is voor het koken-zeer gewenst. Momenteel is er sprake van verregaande erosie in dit gebied, omdat er te veel hout wordt gekapt. Omdat er veelal binnen in de zeer kleine huizen wordt gekookt -men mag van elkaar niet zien wat men eet omdat dat de armoede zou tonen- is het binnenmilieu erg slecht. Veel inwoners hebben daardoor last van luchtweginfecties. Ik heb heel wat verkouden/astmatische kinderen gezien. Volgens de plaatselijke zuster is dit de meest voorkomende ziekte in dit gebied.

De plaatselijke school, waarin 2000 kinderen worden gehuisvest, is veel te klein. Toen ik er op bezoek kwam zaten er in meerdere klassen 150 ! leerlingen. Deze zaten met zijn 4-en in een bank, die eigenlijk voor 2 kinderen is bedoeld en met z’n vieren delen ze een boek. Je kunt je voorstellen dat er van lesgeven zo weinig terecht komt. Inmiddels zijn er wel aparte toiletgebouwen (een voor jongens en een voor meisjes) die ook via de stichting tot stand zijn gekomen.

Al met al is er nog veel nodig om het welzijn van de inwoners van Mambo op een aanvaardbaar niveau te brengen. Door aanschaf van een waterboor /waterpijpen e.d. is de geldbron bijna opgedroogd.

Om die reden heb ik besloten om middels deze brief geld voor MamboSteunPunt te vragen. Nu ik het ter plekke heb gezien, weet ik dat het geld zeer goed besteed wordt er nauwelijks sprake is van overheadkosten. Daarnaast zijn de inwoners van Mambo zeer gemotiveerd en erg blij met de komst van mijn vrienden, die hen zicht geven op een toekomst. Er zijn sinds hun komst al de nodige bedrijfjes opgericht zoals een eerste aanzet voor een kaas- en yoghurt makerij, enkele artiesten hebben nu een eigen winkeltje. De toeristen die MamboViewPoint bezoeken maken hier al gebruik van. Verder zijn er twee mensen uit het dorp zijn opgeleid om biogas installaties te bouwen goed voor gas en licht, anderen zijn experts geworden in Makuti daken te construeren etc.

Ook is het mogelijk om voor een studiebeurs in te schrijven of een specifiek project te ondersteunen. Zie hiervoor de projectenpagina op de website.

Voor verdere informatie zie www.mamboviewpoint.nl hoofdstuk projecten of op de site van de stichting www.MamboSteunPunt.org. Zeer informatieve en leuke sites met fraaie foto's.

Bedragen kunnen worden overgemaakt aan stichting MamboSteunPunt te Wageningen rekeningnummer:390450030 Giften zijn aftrekbaar voor de belasting

Bij voorbaat dank voor je/jullie vrijgevigheid. Mede namens de inwoners van Mambo en omstreken.

contact: Monique Mertens, Vleuten
030-6775351
stuur een email naar Monique
MamboSteunPunt  Mambo/Mtae/Lushoto Tanzania                                                                               Home    AboutUs    Contact